Trường MG Liêu Tú là trường Mẫu giáo có đội ngũ nhân sự năng động. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Liêu Tú xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Liêu Tú, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên soạn giảng 100% ứng dụng công nghệ thông tin

Tổng số CBQL- GV- CNV: 29

Trong đó

CBQL: 3

GV: 22

CNV: 4

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp